Hakkımda

Dr. Öğretim Üyesi Zafer GÖKGÖZ

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı

zafer-gokgoz-hakkimda1

Eğitim:

 • 1985 – 1990 Adapazarı Atatürk İlkokulu
 • 1990 – 1997 Sakarya Anadolu Lisesi
 • 1997 – 2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2004 – 2009 İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği
 • 2010 – 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD- Hematoloji BD

Çalıştığı Yerler:

 • 2013 – 2015 Ordu Devlet Hastanesi Hematoloji Uzmanı- Mecburi Hizmet
 • 2015 – 2019 Ankara Medicana International Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesi
 • 2018 – Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi olarak geçiş nedeniyle ayrılma
 • 2019 – Halen Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr.Üyesi
 • 2020 – Medikal Park Ankara Hastanesi Hematoloji Bölümü
 • 2020 – LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Hematoloji / Kemik İliği Nakil Ünitesi

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi:

 • Taksan Bazlı Adjuvant Kemoterapi Alan Meme Kanseri Hastalarının Vücut Kompozisyonlarının, Serum Leptin ve İnsulin Düzeylerinin Araştırılması 2009- İzmir

Hematoloji Uzmanlık Tezi:

 • 2003-2012 Yılları Arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Polikliniğine Başvuran KMPN Grubu Hastaların Demografik Özellikleri 2013- İzmir

Yayın Listesi

 1. Taxane-based adjuvant chemotherapy reduces endothelin-1 and symetric dimethylarginine levels in patients with breast cancer.Alacacioglu A, Kebapcilar L, Sari I, Gokgoz Z, Tarhan O, Somali I, Yuksel A, Bozkaya G, Sop G. J BUON. 2010 Jul-Sep;15(3):572-6.
 2. Eltrombopag for the treatment of immune thrombocytopenia (ITP): The Aegean Region of Turkey Experience Füsun Özdemirkıran, Bahriye Payzın, H. Demet Kiper, Sibel Kabukçu, Gülsüm Akgün  Çağlıyan, Selda Kahraman, Ömür Gökmen Sevindik, Cengiz Ceylan, Gürhan Kadıköylü, Fahri Şahin, Ali Keskin, Öykü Arslan, Mehmet Ali Özcan, Gülnur Görgün, Zahit Bolaman, Filiz Büyükkeçeci, Oktay Bilgir, İnci Alacacıoğlu, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Zafer Gökgöz, Güray Saydam Turk J Hematol. TJH-33407 | DOI: 10.4274/Tjh.2014.0152
 3. Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler 114 Hastalık Deneyim. Gokgoz Z, Ozdemirkiran F, Cömert M, Saydam G. Orijinal Araştırma Makalesi. Selcuk Tıp Dergisi (2014;30(4) sayısı )
 4. Multiple Myeloma ve Kolon Adenokanser Tanılarını Eş Zamanlı alan 81 Yaşında Erkek Hasta; Editöre Mektup. Gokgoz Z, Turgut M, Yıldırım Ç, Salman Duman N. (Selcuk Tıp Dergisi (2015;31(3).)
 5. Prominent Reactive Plasmacytic Proliferation Presenting with Transient Pancytopenia: An Unusual Case Fusun Ozdemirkiran, Zafer Gokgoz, Nazan Ozsan, Mine Hekimgil, Filiz Vural, Seckin Cagirgan. J Hematol Thrombo Dis 2013, 1:117
 6. Tacrolimus-Induced Diabetic Ketoacidosis After Allogeneic Bone Marrow Transplant. Solmaz S, Gökgöz Z, Gereklioğlu Ç, Yeral M, Boğa C, Özdoğu H.Exp Clin Transplant. 2015 Dec 1. doi: 10.6002/ect.2015.0047.
 7. Nodüler Lenfosit Baskın Hodgkin Lenfoma Tedavisi. Zafer Gokgoz, Ali Ihsan Gemici, Ismet Aydogdu. Vol 2, No 1 (2015): CBU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Nodular lymphocyte predominant Hodgkin’s lymphoma in daily practice: A multicenter experience. Gemici A, Aydogdu I, Terzi H, Sencan M, Aslan A, Kaya AH, Dal MS, Akay MO, Dogu MH, Ayyildiz O, Sahin F, Cagliyan GA, Yilmaz M, Gokgoz Z, Bilen Y, Demir C, Sevindik OG, Korkmaz S, Eser B, Altuntas F; ThREG, Turkish hematology Research and Education Group. Hematol Oncol. 2018 Feb;36(1):116-120
 8. FAS/FASL gene polymorphisms in Turkish patients with chronic myeloproliferative disorders. Ozdemirkiran FG, Nalbantoglu S, Gokgoz Z, Payzin BK, Vural F, Cagirgan S, Berdeli A. Arch Med Sci. 2017 Mar 1;13(2):426-432
 9. Leptin, insulin and body composition changes during adjuvant taxane based chemotherapy in patients with breast cancer, preliminary study. Alacacioglu A, Kebapcilar L, Gokgoz Z, Oztekin O, Bozkaya G, Tarhan O, Somali I, Yuksel A, Sop G, Sari I. Indian J Cancer. 2016 Jan-Mar;53(1):39-42
 10. Haploidentical stem cell transplantation: T cell depleted and repleted. Gokgoz Z, Arslan O. Transfus Apher Sci. 2018 Apr;57(2):171-173. Review
 11. Hematopoetic Stem Cell Mobilization Results with Intermediate Dose (2.5 G/M2 Cy) Cyclophosphomide in the Multiple Myeloma Patients at Our Institute Zafer GÖKGÖZ Ender
  SOYDAN Ayla GÖKMEN Osman İLHAN Önder ARSLAN Muhit ÖZCAN
 12. A Multi-Center Study on the Efficacy of Eltrombopag in Management of Refractory Chronic Immune Thrombocytopenia: A Real-Life Experience Turkish Journal of Hematology
 13. Allojeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Nüks Akut Miyeloid Lösemi Hastalarında Etoposid, Mitoksantron, Sitarabin Ardışık İntensif, Kurtarma Kemoterapisi Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi Ayla GÖKMEN, Ender SOYDAN , Zafer GÖKGÖZ, Ozan OZKUMUR, Şahika ŞEN, Önder ARSLAN, Muhit ÖZCAN. LLM Dergi 2019;3(3):51-54

Posterler

 1. Severe Neurotoxicity of Cladribine in a Patient with Hairy Cell Leukemia A Case Gülten Sop, Zafer Gökgöz, Tuğba Gümüş, Şermin Çoban, Füsün Özdemirkıran 1. International Lymphoma Leukemia Myeloma Congress 2007
 2. Dirençli Kronik İmmun Trombositopenik Purpura nedeniyle Rituksimab Uygulanan Olgularımız Füsun Özdemirkıran, Zafer Gökgöz Nur Soyer, Filiz Vural, Fahri Şahin, Güray Saydam 36. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya
 3. Suprasellar Kitle ile Ortaya Çıkan Multiple Myeloma Olgusu Füsun Özdemirkıran, Demet Çekdemir, Nur Akad Soyer, Zafer Gökgöz Serra Kamer, Seçkin Çağırgan 36. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya
 4. Relaps –Refrakter Lenfoma Hastalarında Allojeneik Kök Hücre NakliSonuçları: Tek Merkez Deneyimi. Seçkin Çağırgan, Ajda Ersoy Güneş, Melda Cömert,Asu Fergün Yılmaz, Nur Soyer, Zafer Gökgöz, Ceylan Acarlar, Filiz Vural. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
 5. Yaygın Lenfadenopatinin Nadir Bir Nedeni : ROSAİ DORFMAN HASTALIĞI. Asu Fergün Yılmaz, Zafer Gökgöz, Nur Soyer, Ajda Ersoy Güneş, MeldaCömert, Evrim Doğan Köse, Güray Saydam, Filiz Vural 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
 6. Üç yıl ara ile kronik miyeloid Lösemi tanısı alan iki kardeş: Zafer Gökgöz, Melda Cömert, Güray Saydam, Filiz Büyükkeçeci. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
 7. Refrakter Myeloma Seyrinde Asit Oluşumu Melda Cömert, Zafer Gökgöz, Ajda Ersoy Güneş, Mine Hekimgil, Güray Saydam, Filiz Büyükkeçeci.
 8. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya Trombositopeni ile başvuran Multiple Myelom Vakasında Otolog Periferik Kök Hücre Nakli sonrası azalmış sağkalım trombositopnei ile ilişkili olabilir mi ? Evrim Doğan Köse, Asu Fergün Yılmaz, Seçkin Çağırgan, Ajda Ersoy Güneş,Melda Cömert, Güray Saydam, Zafer Gökgöz, Filiz Vural. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
 9. Retrospective Analysis Of 114 patients with Ph (-) Chronic Myeloproliferative Neoplasms Zafer Gökgöz, Füsun Özdemirkıran, Filiz Büyükkeçeci, Fahri Şahin, Ayhan Dönmez, Güray Saydam Ege University Faculty Of Medicine 4.ICLLM İstanbul
 10. Acute Myeloid Leukemia Subsequent to Autoimmune Hemolytic Anemia: A Report of Three Cases Fusun Özdemirkıran,Zafer Gökgöz,Filiz Vural,Seçkin Çağıran
 11. Under treatment of multiple myeloma presenting as orbital involvement E Akyazı, E Kelkitli, H Atay, P Büyükkaya, Z Gökgöz, M Turgut. The 1st World Congress on Controversies in Multiple Myeloma
 12. Tekrarlayan ven trombozu ve pulmoner emboli atakları olan olguda paroksismal hemoglobulinüri ve homozigot Faktör V Leiden mutsyonu birlikteliği Füsun Özdemirkıran, Zafer Gökgöz, Demet Çekdemir,Nur Akad Soyer, Filiz Vural, Seçkin Çağırgan. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya
 13. A Patient with Myeloproliferative Neoplasm Exhibiting Heterozygous JAK2V617F Mutation and Trisomy 14 Robertsonian Translocation Simultaneously Zafer Gokgoz, Burcu Türkgenç, Cengiz Yakicier. V. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi 2014
 14. Management of 4 Teeth Extractions of a Patient with Factor XI Deficiency Zafer Gokgoz, Mehmet Turgut, Tiraje Çelikkan. V. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi 2014
 15. Primary Breast Lymphoma Zafer Gokgoz , Aykut Onursever, Yavuz Kutlu. V. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi 2014
 16. Ordu Devlet Hastanesinin 2013 yılı Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı Verilerine Retrospektif Bakış Zafer Gokgoz , Hasan Bingöl , Hacer Özlem Kalaycı 9. Ulusal Aferez Kongresi 2014
 17. Multiple Myeloma ve Kolon Adenokanser Tanılarını Eş Zamanlı alan 81 Yaşında Erkek Hasta; . Gokgoz Z, Turgut M, Yıldırım Ç, Salman Duman N 3. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi
 18. Two Novel Mutations ( p.I454T and p.Y472X) and Homozygous p.A109T Mutation associated with Factor XI Deficiency in a Turkish Family Gokgoz Z, Hancer VS, Diz Kucukkaya R, 56th ASH Annual Meeting and Exposition ( elektronik poster) 2014
 19. Hemofili C Hastasına Uygulanan Septoplasti ve Endoskopik Konka Müdahelesi. Barış Avşar Zafer Gökgöz Hemofili Vakalarla Eğitim Semineri HEVES 2015
 20. Ülkemizde İmmun Trombositopenide Eltrombopag Kullanımı .Cekdemir ve ark. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi
 21. Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Hazırlık Rejimi Olarak Siklofosfomid Sonrası Busulfan Uygulaması Tercih Edilmeli Midir? Ender Soydan, Zafer Gökgöz, Ayla Gökmen, Mevlüde Okcu, Osman İlhan, Önder Arslan, Muhit Özcan. . 41. Ulusal Hematoloji Kongresi
 22. Kronik Lenfositer Lösemi’de Türkiye’de ilk Venetoclax Deneyimi Zafer Gökgöz, Mehmet Turgut, Ender Soydan, Ayla Gokmen, Osman İlhan 42. . Ulusal Hematoloji Kongresi
 23. Comparable outcomes of haploidentical transplants according to matched related and unrelated transplants for hematological malignancies; results of a recently activated Ender Soydan, Ayla Gokmen, Zafer Gökgöz, Mevlude Kurdal,Devrim Ozbek,Ozan Ozkumur,Osman İlhan Onder Arslan Muhit Ozcan Physicians AbstractEBMT 2016
 24. Retrospective Analysis of LEAM conditioning for Autolog Stem Cell Transplantation Ender Soydan, Ayla Gökmen Zafer Gökgöz, Osman İlhan, Önder Arslan, Muhit Özcan EBMT 2018
 25. Gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin (GDP) as an effective therapy as salvage and mobilization regimen in patients with relapsed or refractory Hodgkin lymphoma. Ayla Gokmen, Ender Soydan, Zafer Gokgoz, Mevlude Kurdal, Ibrahim Tek, Osman Ilhan,Önder Arslan, Muhit Özcan. ASCO 2018 Poster

Sunumlar

 1. V. Hematolojide Mantar Toplantısı Bodrum- Olgu Sunumu 2012
 2. II. EHVEG-Alaçatı – Olgu Sunumu 2013
 3. Ordu Atatürk Sağlık Meslek Lisesi- 2013 Sonbahar Dönemi- Lösemiler
 4. Ordu Devlet Hastanesi Mart 2014 – Transfuzyon Pratiği
 5. 1. Hematolojik Onkoloji Kongresi Multiple Myeloma’da Literatür eşliğinde Otolog Kök Hücre Nakli Öncesi İndüksiyon Rejimleri
 6. 3. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu 2015. Marginal Zone Lenfoma
 7. EBMT 1st International Transplant Course 2016 Barselona- Olgu Sunumu -Konuşmacı
 8. 5. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu 2017. Allojeneik Kök Hücre Naklinde Hazırlık Rejimleri
 9. 6. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu 2018- Konuşmacı
 10. LLMBİR- KML Farkındalık Günleri 2018
 11. LLMBİR Uzmanlar Myelom Sempozyomu- 2019-Yaşlı Unfit Hastada Myelom Tedavisi Konuşmacı

Sertifikalar

Kemik İliği Nakil Sertifikası Medicana Ankara Interatıonal Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesi

Süreli Yayın

Hematolog – Kemik İliği Transplantasyonu Serisi- Sinuzoidal Obstruksiyon Sendromu 2019

Kitap Editörlüğü

Hematolojik ve Onkoloji Aciller – 2019 – Akademisyen Yayınevi

Kitap Bölüm Yazarlığı

Hematolojik ve Onkoloji Aciller -2019 – Yaygın Damar içi Pıhtılaşma -Akademisyen Yayınevi

Hematolojik ve Onkolojik Aciller – 2019 – Kemik İliği Nakli sonrası Trombotik Mikroanjiopati – Akademisyen Yayınevi

Sorumluluklar

Ordu Devlet Hastanesi Transfuzyon Merkezi Sorumlu Hekimi

Medikal Park Ankara Hastanesi Transfuzyon Merkezi Sorumlu Hekimi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi İntibak Komisyonu Üyesi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Komisyonu Üyesi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyesi

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid19 Bilim Komisyonu Üyesi